Digitale bewustwording, het is niet mijn grootste zorg!


Begin dit jaar liet ik mijn klanten kennismaken met mijn grootste doel voor 2022. Dit jaar wil ik me 100% focussen op "Digitale bewustwording". Nu zo'n 7 maanden later, moet ik toegeven dat de lancering nog wat op zich laat wachten. En dit heeft zo zijn reden. Ik worstel namelijk met de vraag of mensen überhaupt nog geholpen willen worden.

Ja, enkele weken geleden stond ik op het punt dat ik het even niet meer zag zitten. Ik voelde enorm veel weerstand wanneer ik begon over digitale bewustwording. Mensen zeggen allemaal dat ik ergens gelijk heb, maar ze liggen er niet wakker van. Mij gaat het helemaal niet om gelijk te krijgen, integendeel ik wil mensen laten ervaren hoe kwetsbaar ze online zijn. Het is mijn missie om mensen hiervoor te blijven waarschuwen. Hoe meer ik probeer, hoe meer ik 1 van de volgende zinnetjes te horen krijg.


  • Het is niet mijn grootste zorg.
  • We worden gedwongen om aan alles mee te doen.
  • Het is meedoen of je wordt uitgesloten.
  • Ik ben blij dat ik al zo oud ben.


Als ik dit hoor, dan vraag ik mezelf af of dit zo is. Daarnaast vind ik het schrijnend dat mensen van 60 jaar moeten zeggen dat ze blij zijn dat ze al zo oud zijn. Eventjes wist ik niet wat ik ermee moest aanvangen. Ik had 2 keuzes: ofwel blijf ik in weerstand  omdat ik ergens angst heb dat het niet zal aanslaan, ofwel ga ik voor mijn missie en help ik de groep die wel al klaar is om aan hun digitale bewustwording te werken.


Als ik zo eens opzoekwerk doe, dan zie ik dat er hier en daar gepraat wordt over digitale bewustwording. Dat is op zich goed. Maar ik voel vooral de druk van 1 kant, namelijk ze willen zoveel mogelijk gebruikers laten werken met allerlei tools en apps. Ze geven de indruk dat het niet meer anders kan zonder de opgelegde tools. Ook hier is de vraag, is dat zo?


Bij een bepaalde overheidsorganisatie zag ik zelfs dat het doel is om ongelijkheid te verminderen. Mij is het nog neit echt duidelijk hoe ik dit moet zien of wat het verband hier tussen is. Ik zal mijn hoofd er ook niet over breken. Ik vind het online gedrag van gebruikers super belangrijk. Volgens mij volstaat het dan ook niet om enkel in te zetten op kennis en vaardigheden. Zonder bewustwording kan je jouw eigen online veiligheid niet garanderen.


Daarom dat het voor mij ook wat tijd kost om 100% te weten wat de noden van de gebruikers zijn. En dat kan maar geweten worden door feedback te krijgen. Waar loop jij tegenaan, wat zijn jouw online ergernissen of frustraties, hoe voel jij de sociale druk om online aanwezig te zijn, welke invloed heeft het gebruik van smartphone op je leven weet jij welke data er van je verzameld wordt,...


Ergens snappen mensen wel dat er werk aan de winkel is, maar ze ondernemen niets. Ik hoor ook meestal dat ouders en grootouders jaloers zijn van hun kinderen of kleinkinderen. Laat ik eens de ouders en jongeren met elkaar vergelijken.


Ouderen

  • Zijn meer realistisch over hun kennis en vaardigheden.
  • Ze missen voldoende uitleg over bijvoorbeeld cyberbedreigingen.
  • Ze lopen heel veel gevaar wanneer ze online vertoeven.


Jongeren

  • Weten meer over actuele bedreigingen. Ze weten dat er bepaalde gevaren gekoppeld zijn aan het online zijn.
  • Overschatten hun kennis en gaan er vaak vanuit dat er hen niets kan overkomen.
  • Gaan laks om met de digitale wereld en lopen daardoor ook nog heel veel gevaar.


Je mag dus concluderen dat in beide groepen het gevaar even groot is. De oplossing hiervoor is gedragverandering. Door  bewuster te worden, ga je automatisch anders om met de digitale wereld.


Zelf heb ik het afgelopen jaar mijn online gedrag wat bijgestuurd. Plotseling zag ik heel duidelijk welke invloed het online gebeuren op mijn leven had. Het was zo erg eigenlijk dat ik alles buiten wou gooien. Ik was er helemaal klaar mee. Hier ging ik even te snel door de bocht. Mijn visie werd dan ook gewijzigd tot ik wil nog voor het noodzakelijke online zijn. Dit ging natuurlijk gepaard met keuzes maken en dingen loslaten/verlaten.


Dagelijks ben ik alert voor eventuele digitale misstappen. Misstappen die mijn leven wel eens drastisch zouden kunnen veranderen. En dit is het mooiste bewijs van welke impact de gebruiker hierop heeft.


Omdat ik voel dat de tijd dringt, zou ik je enkele vragen willen stellen. Voor mij is het een enorm plezier indien jij de tijd zou nemen om die vragenlijst even door te nemen.


Laten we samen werken aan digitale bewustwording!